BIP

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2020

 1. Rerutacja dzieci uczeszczajacych do naszego przedszkola
 2. Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020 -2021
 3. Harmonogram i procedury rekrutacji

Dokumenty przedszkola

 1. Koncepcja Pracy MP nr 76>> Statut przedszkola
  >> Zestaw programów
  >> Regulamin organizacyjny MP nr 76 w Katowicach
  >> Regulamin rady rodziców
  >> Regulamin przebywania dzieci z przedszkola nr 76 na świeżym powietrzu
  >> Regulamin wycieczek
  >> Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
  >> Procedura organizowania spacerów w MP 76
  >> Procedury bezpieczeństwa dzieci
  >> Zasady postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka w MP 76
  >> Zasady korzystania z toalety
  >> Zasady zachowania się dziecka
  >> Korczakowskie prawa dziecka
  >> Kodeks Przedszkolaka