Nasza Kadra

Rok szkolny 2020/2021

Kadra pedagogiczna:

Dyrektor przedszkola

 mgr Ewa Lach – nauczyciel dyplomowany 

mgr Beata Błaszczyk – nauczyciel dyplomowany 

pełniąca funkcję zastępcy dyrektora

mgr Beata Lachowska. – Kolebska. – nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Zalewska  – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Wasilewska – nauczyciel kontraktowy

mgr Justyna Loska – Hajkowska – nauczyciel mianowany

Specjaliści

mgr Katarzyna Jaworska – nauczyciel dyplomowany – psycholog

mgr Magdalena Klistala – nauczyciel mianowany – logopeda

mgr Justyna Loska – Hajkowska – nauczyciel mianowany – zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe dzieci

Pracownicy administracji i obsługi

Pani Marta – samodzielny referent

Pani Ania – pomoc nauczyciela

Pani Agnieszka – kucharka

Pani Ania – pomoc kucharki

Pani Basia – woźna

Pani Małgosia -woźna

Pan Piotr – rzemieślnik/ogrodnik

Pan Marian – dozorca nocny

Pan Bogdan – dozorca nocny