OFERTA PRACY

Dyrektor przedszkola zatrudni od miesiąca listopada 2020 nauczyciela wychowania przedszkolnego na czas nieobecności nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Praca w grupie dzieci 3-4 5 letnich w wymiarze 25 godzin tygodniowo.