Programy

W roku szkolnym 2020/2021 praca dydaktyczno – wychowawcza będzie realizowana w oparciu:

  1. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego  z dnia 14 lutego 2017r
  2. Program wychowania przedszkolnego autorstwa Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Wydawnictwa MAC Edukacja
  3. Karty pracy -4 – latki ODKRYWAM SIEBIE – ZŁOTA KOLEKCJA poziom A+
  4. Karty Pracy-  6 -5  -latki –ODKRYWAM SIEBIE – ZŁOTA KOLEKCJA poziom BB+

 

Przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie  Mały Mis w świecie  literatury”